Inwentaryzacja nieruchomości – co powinniśmy o niej wiedzieć?

PiotrSwiatek 

Czym jest inwentaryzacja obiektu budowlanego ? W jakim celu się ją wykonuje i w jakich sytuacjach jest niezbędna? Przede wszystkim jest ona przedstawieniem stanu istniejącego nieruchomości, a opracowywana jest najczęściej podczas zmian w obiekcie polegających na nadbudowie i przebudowie.

Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej potrzebne jest w przypadku większych ingerencji w strukturę budynku. Opracowanie inwentaryzacji budynku jest konieczne w sytuacji, gdy planowany jest remont domu, jego przebudowa, nadbudowa lub rozbiórka. Wynika to z przepisów nałożonych przez Prawo Budowlane. Przykładowo, w sytuacji gdy planowana jest nadbudowa piętra budynku, konieczna jest wiedza na temat jego bieżącego stanu techniczno-użytkowego, aktualnych wymiarów etc. W sytuacji, gdy planowana jest przebudowa budynku, szczegółowe określenie stanu istniejącego obiektu jest szczególnie ważne, ponieważ na podstawie tego dokumentu będzie powstawał nowy projekt przebudowy.

Inwentaryzację budowlaną często sporządza się również dla obiektów, które są przedmiotem sprzedaży. Wynika to z faktu, iż przyszli właściciele często chcą mieć pewność odnośnie powierzchni użytkowej budynku lub jego stanu technicznego. Nabywcy bardzo często chcą również mieć pełną wiedzę na temat możliwości potencjalnych zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych. Warto przy tym nadmienić, że obowiązek inwentaryzacji leży po stronie właściciela obiektu. Dla celów sprzedaży inwentaryzacja nie jest jednak obligatoryjna. Sprzedający może bowiem wziąć pod uwagę, iż dodatkowa dokumentacja uwiarygodni faktyczny stan nieruchomości na etapie samych negocjacji z kupującym.

Sprawdź oferte nowych mieszkań w Lublinie

Inwentaryzację często wykonuje się także w przypadku obiektów starszych, które inwentaryzowane były dotychczas na podstawie starych norm budowlanych.

W inwentaryzacji budowlanej powinien znaleźć się opis techniczny wraz ze wskazaniem przeznaczenia użytkowego budynku, stanu zagospodarowania otoczenia oraz lokalizacji. Ważną informacją jest zestawienie powierzchni budynku, w tym powierzchni użytkowej, całkowitej, zabudowy i kubatury. W inwentaryzacji powinny znaleźć się dokładne wymiary budynku. Zazwyczaj oprócz przekrojów poszczególnych kondygnacji, przedstawienia elewacji budynku w inwentaryzacji znajduje się także rzut dachu wykonany w skali 1:50 lub 1:100. Na zwymiarowanym rzucie dachu zaznaczone są elementy więźby jak również ewentualne miejsca na ościeżnice, kominy, wentylacje oraz odwodnienia.  

Prawidłowo sporządzona dokumentacja obiektu zawiera oprócz tego:

  • rzut działki z naniesionym budynkiem oraz poszczególnymi elementami budynku (np. tarasy, chodniki),
  • rzuty wszystkich  kondygnacji (nadziemnych oraz podziemnych) z oznaczonymi instalacjami (piony wodne, kanalizacyjne, instalacje elektryczne) oraz
  • wymiary poszczególnych pomieszczeń.

Ważne jest także, aby w inwentaryzacji nie zabrakło informacji na temat właściwie zastosowanej technologii budowy wraz z jej opisem. Bardzo istotną kwestią, która powinna się w niej znaleźć jest przede wszystkim wyszczególnienie wykorzystanych materiałów budowlanych oraz opis stanu technicznego elementów obiektu. Nowoczesne inwentaryzacje budowlane czasami bywają wzbogacone o przekroje obiektu w obrazie trójwymiarowym. Inwentaryzacja budowlana wykonywana jest zwykle przez architektów lub osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi

Posiadanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest również istotne dla osób zajmujących się adaptacją i projektowaniem wnętrz. Aktualna dokumentacja jest także pomocna w sytuacji, gdy planowany jest dodatkowy montaż instalacji w obiekcie np. system monitoringu lub system alarmowy.

 

Coraz częściej inwestorzy decydują się na zamówienie dodatkowych zdjęć obiektu, które przedstawiają istotne części wewnętrzne i zewnętrzne budynku. Zdjęcia potrafią być pomocne podczas analizowania ewentualnych rozbieżności np. pomiędzy stanem istniejącym, projektowanym a efektem końcowym. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana jest sporządzana w postaci rysunków technicznych, do których zwykle dołączona jest wersja elektroniczna projektów oraz zdjęcia dokumentacyjne.

PiotrSwiatek
Autor

PiotrSwiatek

Publikacje tego autora