Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa?

PiotrSwiatek 

Najważniejszym dokumentem planistycznym, który określa warunki zabudowy nowych nieruchomości, powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W rzeczywistości obowiązujące plany pokrywają zaledwie 30 proc. powierzchni kraju. Tam gdzie ich nie ma, wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy. Jednym z podstawowych kryteriów jej przyznania stanowi zasada dobrego sąsiedztwa. Czym ona jest?

Czym jest zasada dobrego sąsiedztwa?

Co to jest zasada dobrego sąsiedztwa?

W przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego urzędy wydają decyzje o warunkach zabudowy. Wytyczne dotyczące jej wydania są szczegółowo określone w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami ustawy, jedną z przesłanek do wydania decyzji jest tzw. zasada dobrego sąsiedztwa. Oznacza ona, że planowana inwestycja musi być kontynuacją funkcji, którą pełnią nieruchomości w jej sąsiedztwie.

 

Do określenia warunków zabudowy na podstawie zasady dobrego sąsiedztwa potrzebna jest minimum jedna działka, która dostępna jest z tej samej drogi publicznej, co działka, na której zamierzamy stawiać swój budynek. Na jej podstawie określane są wymagania dotyczące nowej nieruchomości.

 

Sprawdź ofertę mieszkań na sprzedaż na Białołęce

Cele dobrego sąsiedztwa

Celem obowiązywania zasady dobrego sąsiedztwa jest zapewnienie ładu przestrzennego. Nowo powstała inwestycja powinna tworzyć harmonijną całość z istniejącą już zabudową. Konieczne jest więc do tego nie tylko określenie kontynuacji funkcji, ale również wskazanie gabarytów i formy nowego budynku.

 

W praktyce oznacza to, że przy ulicy, na której znajdują się tylko domy jednorodzinne o dachu dwuspadzistym, na pewno nie powstanie w najbliższym czasie budynek wielorodzinnym o wysokości dziesięciu kondygnacji.

 

W zamyśle ustawodawcy, zasada dobrego sąsiedztwa ma również stanowić gwarancję równego traktowania wszystkich inwestorów. Wydawane decyzje nie jest w pełni uzależnione od dowolności urzędników, ale powinny kierować się oni ogólnie obowiązującymi zaleceniami.

Przeczytaj także: Styl meksykański w domu - jak stworzyć gorący klimat we wnętrzach?

 

Szeroka interpretacja zasady dobrego sąsiedztwa

Mimo że zasada ta wywodzi się ze słusznych intencji, to wzbudza ona sporo kontrowersji. Wynika to przede wszystkim z problemów interpretacyjnych. Według orzecznictwa Sądów Administracyjnych, zasada dobrego sąsiedztwa powinna być rozumiana szeroko. Przy wydawaniu decyzji pod uwagę należy brać nie tylko działkę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie, a raczej cały obszar urbanistyczny.

 

Zbyt wąska interpretacja powodowała małą różnorodność funkcji na danym terenie. Brakowało między innymi sklepów, czy też lokali usługowych, które byłyby zlokalizowane w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Według najnowszych interpretacji, sklep, przedszkole, czy też lokal usługowy stanowią uzupełnienie funkcji mieszkaniowej, dlatego nie ma przeciwwskazań do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Może Cię zainteresować: Przybywa nowszych mieszkań na rynku wtórnym

 

Zbytnie ograniczenie pojęcia działki sąsiedniej prowadziło do sytuacji absurdalnych. Poniekąd było to uznanie wyższości ładu przestrzennego nad prawem wolności, co jest sprzeczne z zasadami państwa. Rozszerzenie interpretacji spowodowało, że obowiązujące funkcje nie tylko się przeplatają, ale przede wszystkim stanowią dla siebie uzupełnienie.

 

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.pl

PiotrSwiatek
Autor

PiotrSwiatek

Publikacje tego autora